loods

Zoals de meesten van jullie wel weten heeft onze buurtschap al een serieuze nomaden-geschiedenis achter de rug. Het begon allemaal in de jaren 50 toen we onze eerste bouwlocatie hadden in de brandweerschuur op de huidige hoek Eikenlaan – Beukenlaan. Daarna hebben we gebouwd op het toenmalige pleintje in de Eikenlaan, in de tuin van de familie Van Hassel, op het braakliggend terrein waar nu het voormalige Wit-Gele Kruis gebouw staat, op een stuk grond in het zgn. smurfendorp bij de sporthal, op diverse verschillende stroken grond waarop het GVT gebouwd is en op de parkeerplaats in de Beukenlaan. In 2014 zijn we verhuisd naar onze huidige vaste bouwlocatie bij het sportpark bij VV Zundert aan de Wildertsedijk 22d te Zundert.

Al in de notulen van bestuursvergaderingen uit het jaar 2000 wordt beschreven dat er gesprekken zijn geweest met toenmalige ambtenaren over een nieuwe, vaste bouwlocatie en de oprichting van een eigen loods. Daarna zijn er nog ontelbare vergaderingen, bijeenkomsten, brainstormsessies en gesprekken met gemeente-ambtenaren geweest die uiteindelijk geresulteerd hebben in de toestemming om een eigen loods te bouwen.

Na het corsoweekend van 2016 is een groep fanatieke buurtgenoten de hele winter keihard bezig geweest met de bouw en afwerking van onze loods. We zijn dan ook heel trots op het resultaat.

 

BUURTSCHAP MOLENSTRAAT DANKT OOK HARTELIJK AL HAAR SPONSOREN DIE DIT MEDE MOGELIJK GEMAAKT HEBBEN